Real Campo de Polo

Cliente: Particular
Situación: Real Sitio de San Ildefonso – Segovia
Superficie:  73.000 m2
Año: 2010-2011
Colaboradores de: D. Alfonso Navarro Guzmán
Categoría: Paisajismo